Zaorać czy plewić?

Rozmowa z Mariuszem Wróblem, dyrektorem Instytucji Filmowej Silesia Film

Jakie sfery w świecie kultury - Pana zdaniem - wymagają obecnie pilnej zmiany?

Świat kultury instytucjonalnej nieśpiesznie, ale zmienia się na lepsze. Niemniej, przydałaby mu się konkurencja w postaci jednostek prywatnych, które mogłyby wydajniej gospodarować powierzonym groszem publicznym i mieć wymierny interes w jak najlepszym wywiązywaniu się z misji instytucji. Wierzę, że takie podejście otworzyłoby szerzej oczy menedżerów na nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania w kulturze, marketingu i PR.

Gdzie znajduje się główna bariera dla dokonywania tych zmian?

W głowach polityków wszystkich szczebli, dla których takie rozwiązanie nie jest korzystne z paternalistyczno-klientelistycznego punktu widzenia - stąd brak odpowiednich propozycji legislacyjnych. Nie bez znaczenia jest tu także mentalność samych kadr instytucji i to niezależnie od wieku pracowników. Nie ma co ukrywać - z jednej strony bezpieczny etat w dzisiejszych czasach rozpieszcza i nie sprzyja aktywności, z drugiej strony płace w tym sektorze są niewspółmierne do wymaganych kwalifikacji i rodzą frustracje wśród tych, którzy oprócz spełnienia zawodowego muszą jeszcze utrzymać rodzinę.

No i na koniec - zaorać czy plewić?

Zdecydowanie pielęgnować, stymulować i promować szeroko przypadki, gdzie zachodzą pozytywne zmiany. I bezwzględnie zaorać tam, gdzie samozadowolenie, uwikłanie w konflikty i najprzeróżniejsze interesy przerasta do potęgi misję, do pełnienia której instytucja została powołana.

Rozmawiał Wiesław Bełz (Konferencje w Domenie Silesia)

POBIERZ W PDF -->

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl