Wywiad z Ryszardem Dudkiem

Biuro Wystaw Artystycznych Rzeszów

Dyrektor BWA: To wszystko dużo kosztuje...

Rozmowa Magdaleny Mach z Ryszardem Dudkiem - Dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych Rzeszów. Galeria BWA istnieje od 1962 roku. Galeria promuje i prezentuje sztukę współczesną. Organizuje wystawy indywidualne, zbiorowe, środowiskowe artystów polskich i zagranicznych.

Treść wywiadu

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl