W kulturze przechodzimy pewnego rodzaju rewolucję!

Rozmowa z Jerzym Szczerbińskim (Kreator Kultury)

Jakie założenia przyświecały powstaniu witryny "Kreator Kultury"?

Z jakichś powodów, liczna w Polsce grupa animatorów i osób zarządzających w kulturze nie została dotąd zauważona przez dużych wydawców. Nie było miejsca, gdzie można by się dowiedzieć co nowego dzieje się w tej sferze. A dzieje się wiele! Przechodzimy pewnego rodzaju rewolucję. Pojawiają się tematy i zagadnienia do tej pory utożsamiane wyłącznie z biznesem, na przykład: zarządzanie marką, budowa strategii rozwoju i strategii marketingowych, profesjonalne zarządzanie ludźmi, benchmarking, pakietowanie usług, pewnego rodzaju programy lojalnościowe itd.

Jakie tematy absorbują dziś środowisko kreatorów kultury - animatorów, menedżerów, twórców?

Na przykład - zmiany jakie niesie z sobą nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (powoływanie dyrektorów na czas określony, możliwość łączenia instytucji kultury, swoiste zrównanie podmiotów publicznych i prywatnych). Niezmiennie ważkim tematem są pieniądze. Odczuwamy pośrednie skutki bessy w gospodarce, samorządy zmniejszają dotacje, mniej jest środków na inwestycje, zmniejszyła się również pula środków przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. Od animatorów kultury wymaga się predyspozycji i umiejętności menedżerskich. To dobry czas dla ludzi z pasją i otwartymi głowami.

Rozmawiał Wiesław Bełz (Konferencje w Domenie Silesia)

POBIERZ W PDF -->

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl