Raport z badania. Życie kulturalne warszawiaków

Raport

Raport z badania. Życie kulturalne warszawiaków
Cele badania to poznanie poziomu konsumpcji kultury oraz uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych, poznanie oczekiwań dotyczących imprez kulturalnych organizowanych w Warszawie oraz stworzenie segmentacji mieszkańców Warszawy ze względu na konsumpcję kultury. Celem analizy segmentacyjnej było podzielenie mieszkańców Warszawy ze względu na korzystanie oraz postawy wobec kultury, ze szczególnym uwzględnieniem różnego typu eventów organizowanych na terenie miasta.

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl