Raport Analiza Potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. śląskiego

Przeprowadzenie badań oraz publikacja niniejszego raportu to efekt realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007‐2013, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna i Diagnoza Kultury (Obserwatorium Kultury 2009) oraz samorządu Województwa Śląskiego. Finansowy wkład własny w realizację  badań  wniosło także Stowarzyszenie Inicjatywa. Link

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl