Newsletter - cudowna broń marketingowca

Rozmowa z Adamem Synowcem

Jaką rolę - generalnie - spełnia newsletter internetowy - firmy/marki/instytucji rozsyłany do abonentów?

To najszybszy sposób dotarcia z informacjami o naszej działalności, które chcemy przekazać dużej grupie osób zainteresowanych i wprost do nich. Należy pamiętać, że dopiero w drugiej kolejności newsletter pełni rolę promocyjną i reklamową. Jeśli o tym zapomnimy odbiorca w reakcji obronnej przed zalewem reklam odrzuci nasz newsletter nawet go nie przeglądając. I nazwie go spamem.

Jakieś obserwacje związane z tą sferą?

Nadal spotykam się z "newsletterami", które de facto są elektronicznymi wersjami papierowych biuletynów, czy gazetek zakładowych jak z lat 80. zeszłego wieku. Są podzielone na strony, z dużymi, nieciekawymi fotografiami, niezdarnie składane ze nudnie napisanymi i zbyt obszernymi tekstami. A nowoczesny newsletter powinien być budzącym zainteresowanie internetowym skrótem skondensowanej informacji, które w całości zamieszczone są na naszej stronie internetowej (konieczne odsyłacze).

Prosimy o kilka rad doświadczonego dziennikarza dla adeptów nowego dziennikarstwa internetowego, zajmujących się miedzy innymi przygotowywaniem seryjnych, regularnych rozsyłek biuletynowych.

Lubię informacje w newsletterach pisane wręcz według rygorów Twittera, czyli w 140 znakach. To wymusza zwięzłość i konkretność przekazu. Ważne są tytuły i nadtytuły, które mają zainteresować całym artykułem, zamieszczonym w innym miejscu. Teksty do newslettera muszą być pisane samodzielnie, a nie stanowić jedynie skróty (początki) głównych artykułów. Skłaniałbym się nawet do tworzenia dwóch wersji tekstowych, z wysyłką odpowiedniej do konkretnej grupy odbiorców mejlowych (prosta, sucha, elegancka informacja i wersja "kumplowska", napisana bardziej potocznym, gawędziarskim językiem). W obydwu zdjęcia powinny być małe, stanowiąc raczej akcent graficzny przy tytułach a nie przekaz. Newsletter powinien być zajmujący i dać się przeczytać szybko.

Rozmawiał Wiesław Bełz (Konferencje w Domenie Silesia)

POBIERZ W PDF -->

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl