Marketing kultury - problem ogólnopolski

Rozmowa ze Sławomirem Czarneckim (koordynator Obserwatorium Kultury i Medialab, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku)

Czym zajmuje się Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku i jaki ma to związek z marketingiem?

Działamy na styku kultury i innych sfer życia miasta. Sprawy społeczne, przestrzeń publiczna, rozwój - to nas interesuje w kontekście inicjatyw kulturalnych. Tworzymy różnorodne projekty, a jako Obserwatorium Kultury badamy sektor kultury i o nim dyskutujemy. Szukamy nowej formuły działania instytucji kultury.

Nasz związek z marketingiem jest bardzo praktyczny. Na przykład udostępniliśmy, przydatny dla wszystkich działających w kulturze, raport z badań na temat źródeł pozyskiwania informacji o wydarzeniach kulturalnych, wzbogacony komentarzem Natalii Hatalskiej. Jesteśmy również partnerem projektu "Sztuka dla Widzów - upowszechnianie metod rozwoju widowni wśród kadry kultury." [http://www.rozwojwidowni.pl/]

Główny problem marketingu i promocji kultury w Polsce - to wg Pana?

Niezrozumienie roli marketingu i promocji w kulturze. Nadal bywają postrzegane jako zagrożenie dla jakości życia kulturalnego, wciąż nośne są opinie typu "dobra sztuka nie potrzebuje promocji". Tymczasem marketing i promocja to zestaw przydatnych narzędzi, z których można korzystać w każdym przedsięwzięciu.

Jak Pan ocenia podatność placówek kultury (a więc pracujących w nich menedżerów) na nowe rozwiązania marketingowe? Czy dostrzegają oni we właściwej skali relację - przygotowanie programu (stworzenie produktu) do sprzedanie go (w tradycyjnej nomenklaturze, nazywanego - "organizacją widowni")?

Z przyswajaniem nowych rozwiązań marketingowych jest coraz lepiej. Co do odpowiedniej skali, wcale nie tak łatwo ją określić w kulturze i sztuce, a dyskusja na ten temat właściwie jeszcze się nie rozpoczęła.

Rozmawiał Wiesław Bełz (Konferencje w Domenie Silesia)

POBIERZ W PDF -->

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl