Jazz w Polsce i jego publiczność?

Rozmowa z Andrzejem Kalinowskim

Jak Pan ocenia liczbę osób interesujących się muzyką jazzową? Jakie to kręgi społeczne? Gdzie tkwią "rezerwy"?

Nie przeprowadzono w tej mierze poważnych badań statystycznych. Ponadto jazz jest dziś muzyką wielo-nurtową. W szerokim zakresie jazzu słucha sporo osób, jednak nie podejmę się podania tu przybliżonej ilości. Niewątpliwie mogę powiedzieć, że w aglomeracji górnośląskiej będzie to od 2000 do 5000 osób. Ilość melomanów słuchających ambitniejszych nurtów jazzu nie przekracza - jak sądzę - liczby 2000.

Co jest największym problemem do rozwiązania przy okazji organizacji festiwalu jazzowego takiego jak Jazz&Okolice? OK! Wiem - fundusze, ale co poza tym?

Podstawowymi problemami są kosztowne działania promocyjne, zanikanie popularyzacji tej muzyki w mediach, a także niewielkie zainteresowanie środowisk biznesowych sponsorowaniem koncertów jazzowych, pomimo faktu, że wielu ludzi biznesu słucha jazzu i uczestniczy w koncertach.

Rozmawiał Wiesław Bełz (Konferencje w Domenie Silesia)

POBIERZ W PDF -->

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl