Imprezy kulturalne promuje się jak 20-30 lat temu

Rozmowa z Wiesławem Bełzem (Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury)

Jak ludzie zawodowo zajmujący się marketingiem postrzegają działania śląskich placówek kulturalnych w obszarze promocji i PR?

Przyglądając się imprezom odbywającym się w naszym regionie, doszedłem do wniosku, że dziś, w roku 2013, imprezy promuje się, mniej więcej tak jak 20-30 lat temu. Obowiązkowe działania to akcja plakatowa (billboardowa) i umiarkowany PR w prasie regionu (jakże dzisiaj osłabłej), do tego nieśmiałe (nadal!) wykorzystywanie narzędzi internetowych.

Jakaś głębsza strategia? Wykorzystanie choćby prostych strategii marketingowych (grupa dotarcia, grupa docelowa, profilowane kanały komunikacji)? A może coś z rozwiązań CRM ? Może myślenie standardami obsługi klienta? Gdzież tam?! Wszystko to rzeczy nie obecne! Odnosząc się wprost do Pana pytania, odpowiem: te działania postrzegam ze zdziwieniem i ...podziwem. Drugie odczucie jest efektem świadomości, że mimo prostych, nienowoczesnych środków udaje się jednak wiele osiągać. Kultura w Regionie ma się przecież dobrze. Pytanie, czy nie można by uzyskać czegoś więcej?

Na ile dwudniowa konferencja może nauczyć korzystania z najnowszych koncepcji marketingu i PR? Czy jest planowana jakaś kontynuacja na przykład w formie szkoleń, warsztatów?

Dwa dni to rzeczywiście mało, ale od czegoś trzeba zacząć. Mam nadzieję, że zasiejmy ziarno, które wykiełkuje za rok lub dwa. Jeśli impreza spotka się z zainteresowaniem uczynimy ją cykliczną. Wcześniej będziemy organizować warsztaty, w ramach których menedżerowie placówek kultury będą mogli dokonywać przeglądu swoich rozwiązań promocyjnych. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie.

Rozmawiał Jerzy Szczerbiński (Kreator Kultury - serwis internetowy poświęcony problemom zarządzania w kulturze)

POBIERZ W PDF -->

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl