Formuła pikniku nie przeszkadza

Rozmowa z Łukaszem Wróblewskim

Na czym polega koncepcja rozwoju widowni. Czy istotnie widownię polskich placówek kultury trzeba "rozwijać"? W jakim zakresie?

Instytucje kultury w Polsce bardzo często przygotowują programy tylko dla małej części społeczeństwa, którą stanowią tradycyjni odbiorcy sztuki (tzw. elitarny model kultury). Uważając reklamę za negatywny aspekt społeczeństwa konsumenckiego, nie stosują narzędzi ani strategii marketingowych i w ten sposób zaprzepaszczają okazję na pozyskanie dla swoich programów nowej publiczności.

Założenie zbędności działań marketingowych często wynika z przekonania, że organizacja artystyczna prowadzi wartościową działalność i dlatego już ze względu na ten fakt zasługuje na poparcie. Wydaje się również, że instytucje kultury nie odczuwają potrzeby promowania swych usług, gdyż oczekują, że klienci chcący uczestniczyć w konkretnym przedsięwzięciu artystycznym sami będą badać jakość podejmowanych przez nie działań i zgłaszać się do nich. Idea taka jest jednak przestarzała. W dniu dzisiejszym klienci instytucji kultury mają znacznie szerszy wybór spośród form spędzania czasu wolnego, niż mieli choćby dziesięć lat temu, dlatego też mogą przebierać wśród różnych ofert.

Moim zdaniem rozwój widowni polega na tworzeniu rozległych planów i strategii marketingowych nie tylko z myślą o dotychczasowych odbiorcach, ale również (a może przede wszystkim) z myślą o nowych segmentach rynku. Przykłady zza oceanu dowodzą, że nawet najbardziej renomowane instytucje kultury takie jak: Metropolitan Opera czy Filharmonia Nowojorska mogą równocześnie docierać do różnych grup odbiorców (zarówno tych, które mieszczą się w tzw. modelu kultury elitarnej, jak i tych mieszczących się w ramach modelu kultury masowej) nie tracąc przy tym na swym wizerunku. Ponieważ każdą z wymienionych grup odbiorców charakteryzują inne wartości, interesy, motywacje czy style nowy repertuar, program artystyczny instytucji kultury powinien być przedstawiany i reklamowany na różne sposoby w wielu środkach przekazu i przez rozmaite kanały komunikacji. Znakomitym przykładem może być Metropolitan Opera w Nowym Jorku, która jednego dnia wystawia Carmen ze znakomitą obsadą, scenografią i kostiumami w pełnym przepychu gmachu opery, a następnego dnia to samo przedstawienie wystawiane jest na trawniku boiska szkolnego w jednej z nowojorskich dzielnic.

Na jaki grunt trafiają takie działania? Czy widzowie chcą się w nie angażować?

Oczywiście pozyskiwanie przez instytucję kultury nowych klientów nie jest łatwe. Bardzo często potrzeby kulturalne grupy odbiorców, którą chcemy pozyskać zajmują niską pozycję w ich hierarchiach wartości życiowych i są odczuwane z niższą intensywnością. Zdarzają się osoby, które nie interesują się wydarzeniami sfery kultury, gdyż postrzegają je jako wydarzenia nudne, przeznaczone dla elit społecznych czy też snobów. Ich decyzje rynkowe będą zatem zależne w większym stopniu od ceny, a także miejsca, w którym będzie się odbywać wydarzenie kulturalne. Osoby takie będą szczególnie podatne na działania marketingowe instytucji kultury. Informacji o ofercie kulturalnej poszukiwać będą przede wszystkim w prasie i telewizji, źródłem informacji będzie również rodzina.

Jak już wspomniałem pozyskanie takiej grupy odbiorców nie będzie łatwe, co nie znaczy, że nie będzie możliwe. Za przykład posłużyć mogą wspomniane już koncerty organizowane na trawnikach w Nowym Jorku, którym przyglądałem się wiele razy. Formuła pikniku w żaden sposób nie przeszkadza wykonawcom, co więcej w tego rodzaju przedsięwzięciach uczestniczą artyści z "górnej półki". Brakuje jedynie blichtru kosztownych dekoracji i kostiumów, za to trawniki pełne są słuchaczy, dla których pobyt w sali koncertowej może być krępujący lub takich, którzy nie czują się wielbicielami muzyki klasycznej.

Rozmawiał Wiesław Bełz (Konferencje w Domenie Silesia)

POBIERZ W PDF -->

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl