Cztery zasadnicze problemy...

Rozmowa z Tomaszem Szabelskim (Stowarzyszenie "Inicjatywa")

Czy można wskazać najważniejsze problemy dotyczące kultury instytucjonalnej w woj. śląskim?

Z naszych badań wynika, że są ich cztery: profesjonalizacja sektora, budowa publiczności, edukacja kulturalna i budowa dobrego system informacji kulturalnej. Najłatwiej jest powiedzieć o edukacji kulturalnej. Jej brak występuje już na poziomie podstawowym - w szkołach, przedszkolach, gimnazjach.

Co z systemem informacji?

Z badań wynika, że brakuje jednolitego systemu informacji kulturalnej, takiego, który obejmował by nie tylko publiczne instytucje kultury, ale również podmioty pozarządowe i komercyjne (agencje koncertowe, kluby muzyczne, przedsięwzięcia festiwalowe). Wspomnianego systemu brakuje nie tylko dla aglomeracji śląskiej, ale i całego województwa.

Jakie znaczenie posiada słowo profesjonalizacja?

Chodzi o wprowadzenie do zarządzania kulturą nowych ludzi - menedżerów, a wraz z nimi nowych kwalifikacji, często spotykanych w biznesie. Jakie to kwalifikacje? Na przykład wiedza marketingowa, PR, zarządzanie finansami, zarządzanie projektami, zarządzanie zasobami ludzkimi. Dobry profesjonalista, menedżer powinien więc mieć orientację w takich sferach jak - finanse, marketing, zasoby ludzkie i zarządzanie organizacją, niekoniecznie zaś musiał by mieć wykształcenie bezpośrednio związane z kulturą.

Rozmawiał Wiesław Bełz (Konferencje w Domenie Silesia)

POBIERZ W PDF -->

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl