Bractwo Rycerskie Zamku Będzin gościem konferencji!

Fotoreportaż:
Obejrzyj -->

Bractwo Rycerskie Zamku Będzin jest stowarzyszeniem rekonstrukcji historycznej. Bractwo zajmuje się odtwórstwem historycznym średniowiecza przełomu XIV i XV wieku. Koncentrujemy się zarówno na rekonstrukcji kultury materialnej okresu późnego średniowiecza, jak i działalności sportowej związanej z Ruchem Rycerskim w postaci różnego rodzaju turniejów rycerskich, pokazów, buhurtów (melee). Rokrocznie organizujemy turniej na zamku w Będzinie, jak również ogólnopolskie jak i regionalne manewry buhurtowe.

Herbem bractwa jest biała wieża zamkowa w polu złoto-czerwonym. Herb ów symbolizuje zamek będziński i jego wieżę ostatecznej obrony. Symbolika herbu nawiązuje do historycznej roli zamku, który powstał i był rozbudowywany jako nadgraniczna warownia broniąca zachodnich rubieży Małopolski. Wieża ta oznacza niezłomne stanie przez nasze bractwo na straży tradycji naszego zamku oraz kultywowanie jego barwnej historii. Złoto-czerwone barwy jego pola są barwami Królewskiego Miasta Będzina Naszym zawołaniem bojowym, po którym łatwo nas rozpoznać jest:

NA SMOKA!!!

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl