Rejestracja

Zaproszenie do rejestracji
Wszystkich zainteresowanych szkoleniami, prosimy o wstępną rejestrację, która pozwoli nam zorientować się w skali zainteresowania szkoleniem. Nie jest to jeszcze zobowiązanie udziału! Po otrzymaniu od Was zgłoszeń skontaktujemy się z każdą osobą oddzielnie i wspólnie ustalimy lokalizację i najbardziej dogodny termin.

Rekomendujemy udział w szkoleniu dwóch i więcej osób, ponieważ tylko to stwarza realną szansę wdrożenia do działania proponowanych rozwiązań w delegującej instytucji.

Cena obejmuje udział w warsztacie, poczęstunek, kawę, herbatę oraz obiad, certyfikat.

Warunki płatności i udziału
Po dokonaniu tych ustaleń, wystawimy rachunek pro-forma, która określa dane do dokonania przelewu (organizator nie jest vat-owcem). Rachunek przesyłamy uczestnikowi mailem w formie skanu i oczekujemy na wpłatę.

W przypadku nie przybycia na warsztat osoby zarejestrowane nie ponoszą żadnych opłat manipulacyjnych, a wniesione opłaty zostaną zwrócone, jeśli organizatorzy zostaną powiadomieni o rezygnacji do 3 dni przed terminem imprezy.

W każdej sprawie związanej ze szkoleniem proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:
tel. kom.: 888-618-786 (godz. 7.00-20.00)
e-mail: w.belz.menedzerowie@kultury.org.pl

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl