Marketing Szeptany

Wiesław BełzMARKETING SZEPTANY

Zapraszamy Państwa na nasze szkolenie, które odbędzie w różnych miastach kraju - w okresie od maja do końca bieżącego roku…

MARKETING SZEPTANY W PRAKTYCE MENEDŻERA KULTURY
program promocji kultury w społecznościach lokalnych

I. Założenia organizacyjne szkolenia
Czas trwania szkolenia - jeden dzień (szkolenie-warsztat 9.30-15.00, lub 10.00-15.30 + ewentualne, indywidualne konsultacje 15/15.30-17/18.00)

1. Prowadzący - Wiesław Bełz wraz z asystentami

2. Liczba uczestników w jednej edycji - 5-8 osób

3. Miejsca szkolenia:
Sierpień

4. Terminy szkolenia - uzależniamy od Państwa deklaracji - prosimy o wpisanie jej przy rejestracji (aby szkolenie doszło do skutku potrzebne jest zgromadzenie grupy przynajmniej pięciu osób).
5. Cena szkolenia:
........ a. 400 zł – pierwsza osoba z danej instytucji/organizacji
........ b. 380 zł – druga osoba z danej instytucji/organizacji
........ c. 350 zł – trzecia osoba z danej instytucji/organizacji

II. Dla kogo
1. dyrektorzy/menedżerowie domów kultury
2. menedżerowie domów kultury odpowiedzialni za promocję
3. menedżerowie promocji (dużych) instytucji kultury (np. kin, filharmonii, teatrów...)
4. inne osoby zainteresowane tematem

III. Co da udział?
1. stworzenie od podstaw spójnej formuły promocji placówki kultury, mocno odmiennej od typowych projektów marketingowych, spotykanych w sferze biznesu, często także w kulturze…
2. bodziec do wniknięcia w sprawy społeczności lokalnej i spojrzenia na nią z perspektywy analizy komunikacyjnej
3. „skatalogowanie” kluczowych kontaktów promocyjnych społeczności (sfery oddziaływań poszczególnych przywódców opinii /gate-keeprów/)

IV. Podstawy koncepcyjne warsztatu
1. marketing społecznościowy (oparty na mechanizmach interpersonalnych funkcjonujących w społecznościach zdefiniowanych w oparciu o terytorium i wartości)
2. teoria komunikacji masowej McLuhana
3. współczesne koncepcje marketingu – takie jak marketing szeptany, wirusowy, partyzancki, ambientowy…
4. marketing sieciowy (networking) stosowany w systemach polecania biznesowego, bazujący na koncepcji Ivana Misnera (BNI)

PROGRAM WARSZTATU
------------------------------------------------

I Instytucja kultury w środowisku lokalnym

II Prezentacja instytucji - jego głównych imprez i produktów kulturalnych i związanej z nimi publiczności

III Prezentacja aktualnych środków komunikacji ze społecznością

IV Analizy kanałów komunikacji w świetle koncepcji przywódców opinii (gate keeperów)

V Główni instytucjonalni przywódcy opinii (gate-keeperzy)
- kim są (biogramy)
- jak wyglądają (ich zdjęcia, ew portrety rysunkowe)
- jak wygląda ich praca - czym się zajmują,
- czym interesują (hobby)
- role społeczne w których występują,
np.wójt/sołtys/burmistrz, ksiądz, lekarz, dentysta, sklepikarz, bibliotekarze/nauczyciele, lokalne autorytety związane z biznesem, administracją...

VI Przywódcy opinii (gate-keeperzy) nieinstytucjonalni...
np. miejscowa inteligencja humanistyczna, pracownicy domu kultury/ innej instytucji, wierni widzowie, współpracownicy instytucji (kierowcy, dostawcy, kooperanci)

VII SYSTEM marketingu szeptanego
- jak opanować to, co wydaje się być całkowicie poza kontrolą?
- jak nawiązać łączność z gate-keepremi i zaprosić ich do współpracy?
- jak stworzyć perspektywiczny (oraz bieżący) plan działania?
- jak zaplanować pierwszą akcję?
- jak wciągnąć do swych działań cały zespół placówki?

VIII Zorganizowane formy działania w ramach formuły marketingu szeptanego
a. klub widza...
b. ambasadorowie placówki
c. imprezy organizowane z myślą o gate-keeperach
d. techniki PR-owskie

IX Przegląd kompletnego arsenału środków oddziaływania ...

X Problemy poboczne i towarzyszące związane z wdrożeniem

XI. Zakończenie warsztatu. (15.30-16.00)

XIII. Konsultacje indywidualne - ewentualnie (16.00 -18.00).

Relacja zdjęciowa z I i II edycji szkolenia

Zapraszamy!

W każdej sprawie związanej ze szkoleniem proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:
tel. kom.: 888-425-079 (godz. 7.00-20.00)
e-mail: w.belz.menedzerowie@kultury.eu

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl