Dekalog zarzutów

10 zarzutów wobec marketingu i promocji w kulturze

Wiesław Bełz

  1. W marketingu kultury czas stanął w miejscu! Standardy działania pochodzą sprzed 20, 30 lat!
  2. Kwitną: intuicja, pomysłowość i PR-owskie podejście, a gdzie - metoda, kompetencje, know-how, opieranie działań na faktach?
  3. Dominuje kult amatora i amatorszczyzny - niestety w gorszym znaczeniu tych słów.
  4. Dominuje marketing "ostrzałowy" nad marketingiem precyzyjnie kierowanym, "bezpośrednim" (który stwarza większe możliwości, ale wymaga kompetencji, lepszej organizacji pracy wewnątrz instytucji, no i myślenia marketingowego w zarządzie).
  5. Niezmiennie pokutuje patrzenie na publiczność z góry, z pozycji artysty, demiurga.
  6. Notoryczna nieumiejętność zejścia pomiędzy rzędy i dostrzeżenie w reprezentantach widowni - partnerów, "braci i siostry" w doświadczeniu artystycznym.
  7. Działanie na wyczucie, na chybił-trafił, na "nosa". Brak precyzji zarówno w planowaniu jak i w realizacji.
  8. Brak danych marketingowych mogących stanowić podstawę przedsięwzięć. A jeśli są, nieumiejętność wykorzystywania ich.
  9. Jakaś dziwna nieśmiałość w zachęceniu nowych (albo zaniedbanych) kręgów społecznych do uczestnictwa w kulturze.
  10. Nieumiejętność współpracy z nowymi mediami.

Teraz już wiecie skąd ta konferencja i całe to... zamieszanie!

WVB

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl