Dekalog społeczności

Dekalog budowy bazy społeczności kulturalnych

Wiesław Bełz

  1. Odszukaj wszelkie informacje dt. uczestników imprez Waszej placówki zgromadzone przez Twoich poprzedników.
  2. Wprowadź je do edytora tekstowego, nadaj im formę tabeli. To zaczątek Twojej BAZY społeczności.
  3. Podejmij kroki w celu jej rejestracji w systemie GIODO.
  4. Na stronę internetowa Waszej instytucji wprowadź formularz rejestracyjny. Wymagajcie podawania danych kontaktowych przy interaktywnych usługach, takich jak: zakup biletów, rezerwacje, pytania o program, promocje, itd.
  5. Po uporządkowaniu BAZY przeprowadź w oparciu o jej zasoby pierwsze (krótkie) badanie ankietowe. Niech dotyczy preferencji programowych. Wyniki wykorzystaj do aktualizacji i rozbudowy bazy.
  6. Po zakończeniu budowy fundamentów, BAZA powinna zawierać kilkaset mniej lub bardziej kompletnych rekordów. To pora by przyjrzeć się głównym kanałom komunikacji z jej rezydentami, członkami Waszej społeczności.
  7. Zastanów się nad konkretnymi sposobami stałego wykorzystywania bazy. Rozważ stworzenie regularnie ukazującego się biuletynu informacyjnego.
  8. Nie zapomnij zapytać rezydentów BAZY o zgodę na dosyłanie im informacji o imprezach oraz o preferowane kanały komunikacji (także postulowaną częstotliwość). Na końcu każdej przesyłki dodawajcie adnotację wskazującą na sposób wypisywania się z listy rozsyłkowej.
  9. Zmodyfikuj program działania instytucji w taki sposób, aby otoczyć szczególną opieką i dać konkretne preferencje osobom przychodzącym na imprezy w efekcie akcji rozsyłkowych.
  10. Stwórz mechanizm rekomendowania członkostwa w BAZIE. Niech "starzy" członkowie zapraszają nowych!

To oczywiście tylko szkic niezbędnych działań, ale "mądrej głowie dość po słowie".
Powodzenia!

WVB

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl