O cyklu konferencyjnym

Wiesław BełzOd roku 2011 Katowice są miejscem spotkań polskich menedżerów zajmujących się sprawami promocji i marketingu w kulturze.
Jak dotąd zorganizowaliśmy - siedem konferencji, dwa kongresy, cztery forum menedżerów kultury, liczne edycje warsztatów i szkoleń.
Byliśmy partnerami konferencji naukowych (Cieszyn) i zarządczych (Kraków), organizowanych przez zaprzyjaźnione organizacje i instytucje.

Łącznie uczestniczyło w nich wszystkich grubo ponad 1000 osób!
Katowice wyrosły na swoiste centrum nowego myślenia o kulturze. Nie ma wątpliwości, że już teraz widać jego wpływ na poglądy, opinie i zachowania ludzi kultury oraz na wdrażane rozwiązania organizacyjne i informatyczne.

Nie zamierzamy ustawać w tych działaniach!

Wiesław Bełz
inicjator i autor projektu

Raport z badania. Życie kulturalne warszawiaków

Raport

Raport z badania. Życie kulturalne warszawiaków
Cele badania to poznanie poziomu konsumpcji kultury oraz uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych, poznanie oczekiwań dotyczących imprez kulturalnych organizowanych w Warszawie oraz stworzenie segmentacji mieszkańców Warszawy ze względu na konsumpcję kultury. Celem analizy segmentacyjnej było podzielenie mieszkańców Warszawy ze względu na korzystanie oraz postawy wobec kultury, ze szczególnym uwzględnieniem różnego typu eventów organizowanych na terenie miasta.

Teatr dobrze zarządzany

We wszystkich rankingach najpopularniejszych instytucji kultury zajmuje pierwsze miejsce – łączy w sobie najlepsze cechy dotowanej instytucji oraz sprawnie zarządzanego przedsiębiorstwa, jest on przystępny i atrakcyjny, zarówno dla przeciętnych widzów, jak potencjalnych sponsorów.National Theatre cieszy się wysokim prestiżem, sympatią publiczności, a ponadto jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Londynie. Jak do tego doszło?

Przeczytaj -->

Raport z badań: Muzea prywatne, kolekcje lokalne

Raport pt. „Muzea prywatne, kolekcje lokalne. Badanie nowej przestrzeni kulturowej”, powstał dzięki dofinansowaniu w programie „Obserwatorium Kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Główny cel badań to uzyskanie wiedzy i zrozumienie współczesnych praktyk kulturowych, związanych z żywiołowo zakładanymi prywatnymi muzeami w Polsce.

Przeczytaj -->

David Binder: Rewolucja festiwalów sztuki

David Binder jest jednym z głównych producentów na Broadway'u, ale zeszłego lata trafił na małe australijskie przedmieście, gdzie miał okazję oglądać miejscowych mieszkańców tańczących i występujących na swoich trawnikach. Spodobało mu się to. Na TED pokazuje nam nową twarz festiwalów sztuki, które przełamują granicę między publicznością, a aktorem i pomagają miastom w wyrażeniu się.

Obejrzyj -->

Raport "W malym kinie"

Raport

Badania, przeprowadzone przez sprawny i kompetentny zespół pod opieką naukową dr Iwony Kurz, łączą w sobie dbałość o teoretyczno-metodologiczną wiarygodność i poprawność z wyraźnie się zaznaczającym, zarówno w samych badaniach, jak i formie pisarskiej – utożsamianiem się i zaangażowaniem w problematykę. Dało to świetny efekt, pozwalający ocenić raport jako spełniający, bliską mi, formułę Maksa Webera, że „tworzenie pojęć uzależnione jest od stawiania zagadnień, stawianie zaś zagadnień zmienia się z treścią samej kultury”.

Wywiad z Ryszardem Dudkiem

Biuro Wystaw Artystycznych Rzeszów

Dyrektor BWA: To wszystko dużo kosztuje...

Rozmowa Magdaleny Mach z Ryszardem Dudkiem - Dyrektorem Biura Wystaw Artystycznych Rzeszów. Galeria BWA istnieje od 1962 roku. Galeria promuje i prezentuje sztukę współczesną. Organizuje wystawy indywidualne, zbiorowe, środowiskowe artystów polskich i zagranicznych.

Rembrandt na żywo - Flash Mob Rijksmuseum w Amsterdamie

Flash Mob Rijksmuseum w Amsterdamie

Flash Mob Królewskiego Muzeum w Amsterdamie, bazujący na słynnym obrazie Rembrandta "Straż nocna". Po kliknięciu miniatury obraz uzyskają Państwo dostęp do filmu, prezentującego tę akcję.

„Straż nocna” to jeden z najbardziej znaczących obrazów w twórczości wielkiego holenderskiego malarza, dzieło to powstało w roku 1642. Obraz jest poniekąd zbiorem kilku portretów – artysta w genialny sposób sportretował namalowane osoby, każdej nadając rys indywidualizmu.

Marc Sands w Tate Modern. Budując publiczność

Spotkanie z Markiem Sandsem, dyrektorem ds. kontaktów z publicznością i mediami Tate Modern w Londynie (wcześniej dyrektorem ds. marketingu „Guardiana” i „Observera”) wiąże się z tematem partycypacji. Mowa będzie m.in. o roli, jaką odgrywają nowe muzea w aktywizowaniu społeczności lokalnych oraz o budowaniu tożsamości dzielnic i całych miast.

Obejrzyj -->

Sytuacja muzeów w Polsce po 1989 r.

Liczba muzeów, ich byt materialny, inwestycje budowlane w Polsce w latach 1989-2009. W danych na temat ogólnej liczby muzeów działających w Polsce istniały i istnieją duże rozbieżności spowodowane przede wszystkim brakiem opracowania jednoznacznej kwalifikacji muzeum jako instytucji. Utworzona dla Instytutu Adama Mickiewicza baza danych muzeów w Polsce obejmuje 1025 instytucji muzealnych działających na terenie kraju w grudniu 2008 r. (oddziały muzeów mieszczące się w niezależnych siedzibach i mające odrębne adresy liczone są jako osobne jednostki muzealne). Są to muzea wszystkich rodzajów, także prywatne, organizowane przez stowarzyszenia i fundacje oraz związki wyznaniowe. LINK

Muzea i ich oddziały

Liczba oddziałów muzealnych ogółem. Porównaj, śledź zmiany w czasie, wybierz interesujące Cię wskaźniki i obszary. Obejrzyj na mapie, porównaj w tabeli, na wykresie, zobacz jak zmieniały się w czasie. W danych na temat ogólnej liczby muzeów działających w Polsce istniały i istnieją duże rozbieżności spowodowane przede wszystkim brakiem opracowania jednoznacznej kwalifikacji muzeum jako instytucji. Utworzona dla Instytutu Adama Mickiewicza baza danych muzeów w Polsce obejmuje 1025 instytucji muzealnych działających na terenie kraju w grudniu 2008 r. (oddziały muzeów mieszczące się w niezależnych siedzibach i mające odrębne adresy liczone są jako osobne jednostki muzealne. LINK

Bractwo Rycerskie Zamku Będzin gościem konferencji!

Fotoreportaż:
Obejrzyj -->

Bractwo Rycerskie Zamku Będzin jest stowarzyszeniem rekonstrukcji historycznej. Bractwo zajmuje się odtwórstwem historycznym średniowiecza przełomu XIV i XV wieku. Koncentrujemy się zarówno na rekonstrukcji kultury materialnej okresu późnego średniowiecza, jak i działalności sportowej związanej z Ruchem Rycerskim w postaci różnego rodzaju turniejów rycerskich, pokazów, buhurtów (melee). Rokrocznie organizujemy turniej na zamku w Będzinie, jak również ogólnopolskie jak i regionalne manewry buhurtowe.

Konferencja Managerów Kultury dla Radia Piekary

Wywiad dla Radia Piekary
"Kalejdoskop Śląski" autorski program red. Klaudiusz Głombik wykonany dla Radia Piekary 88,7 FM
==============================================
TEMAT AUDYCJI ze wstępu programu
– Obserwowaliśmy podczas Kongresu Managerów Kultury jak ci ostatni radzą sobie na wolnym rynku sprzedaży działań kulturalnych, i pierwsze odczucie, to bardzo płytkie rozpoznanie czego odbiorca potrzebuje i oczekuje po filharmonii, operze, teatrze muzycznym.

O Nocy Muzeów słów kilka...

Piotr Kosobudzki - Muzeum Historii Żydów Polskich - dla Radia PIN:

"Jesteśmy świadkami ewolucji w polskich muzeach. Pośrednio wywołała ją noc muzeów, która stała się wydarzeniem kulturalnym, społecznym i towarzyskim. Ta impreza jest bowiem okazją do przyciągnięcia zwiedzających. Ale potem to zainteresowanie trzeba podtrzymać. Bez zmian i unowocześnienia prezentacji muzealnych ekspozycji byłoby to niemożliwe przyznaje gość Radia PIN Piotr Kosobudzki z Muzeum Historii Żydów Polskich". Kosobudzki dodał, że nie można zrezygnować z dotowania placówek muzealnych z budżetu państwa, bo powstałaby cenowa bariera dostępności do placówek, a byłoby to ze szkoda i dla nich i dla zwiedzających.
Posłuchaj -->

Raport Analiza Potrzeb kulturalnych mieszkańców woj. śląskiego

Przeprowadzenie badań oraz publikacja niniejszego raportu to efekt realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007‐2013, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna i Diagnoza Kultury (Obserwatorium Kultury 2009) oraz samorządu Województwa Śląskiego. Finansowy wkład własny w realizację  badań  wniosło także Stowarzyszenie Inicjatywa. Link

Bilet przez internet? To już norma! Ale co ma to wspólnego z marketingiem?

Rozmowa z Pawłem Simką

Co daje rozwiązanie internetowego, zdalnego zakupu biletów na imprezy kulturalne?

W tym aspekcie bilet to produkt jak każdy inny, a czym szerszym kanałem dystrybucji dysponujemy tym łatwiej dotrzeć nam do Klienta, a przecież sprzedaż przez internet to najtańsza z możliwych form sprzedaży, czemu więc z niej nie skorzystać?

Co może ono dać marketingowi instytucji?

Jest miejsce dla menedżera marketingu w kulturze

Rozmowa ze Zbigniewem Mrukwą, koordynatorem zespołu obsługi klienta w Teatrze Rozrywki

Na czym polega właściwie praca takiej osoby jak Pan, pracującej w dziale organizacji widowni znaczącej instytucji kultury? Co stanowi w niej największy problem?

Zakres zadań na tym froncie jest szeroki: stymulowanie kontaktów z ludźmi, umiejętność słuchania i interpretacji, ponadto kuszenie i intrygowanie rozmówcy w celu nakłonienia do spotkania. W trakcie spotkania zapewnienie maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa. Kwintesencja działań to sprzedaż produktów artystycznych, niezbędnych do prawidłowego rozwoju psychicznego człowieka.

Facebook - narzędzie wprost anielskie!

Rozmowa z Magdaleną Gościniak, rzecznikiem prasowym Instytucji Filmowej "Silesia-Film"

Jakie znaczenie dla menedżera palcówki kulturalnej (takiej jak dom kultury, kino, teatr, sala koncertowa) ma Facebook, w szczególności promocja za jego pośrednictwem?

Facebook to narzędzie. Najbardziej plotkarskie, jakie znam. Informacje rozchodzą się tu z prędkością ponad gwiezdną, bo Facebook jest osobną galaktyką. Jeśli chcemy snuć opowieść o naszych działaniach, rozmawiać z ludźmi, nawiązywać relacje i znajomości, i tkać sieć rozmaitych historii to jest to narzędzie wprost anielskie. Ale - uwaga - jest również diabelsko wymagające.

Jak się do tego zabrać? Które kroki są najważniejsze?

Jazz w Polsce i jego publiczność?

Rozmowa z Andrzejem Kalinowskim

Jak Pan ocenia liczbę osób interesujących się muzyką jazzową? Jakie to kręgi społeczne? Gdzie tkwią "rezerwy"?

Nie przeprowadzono w tej mierze poważnych badań statystycznych. Ponadto jazz jest dziś muzyką wielo-nurtową. W szerokim zakresie jazzu słucha sporo osób, jednak nie podejmę się podania tu przybliżonej ilości. Niewątpliwie mogę powiedzieć, że w aglomeracji górnośląskiej będzie to od 2000 do 5000 osób. Ilość melomanów słuchających ambitniejszych nurtów jazzu nie przekracza - jak sądzę - liczby 2000.

Co jest największym problemem do rozwiązania przy okazji organizacji festiwalu jazzowego takiego jak Jazz&Okolice? OK! Wiem - fundusze, ale co poza tym?

Zaorać czy plewić?

Rozmowa z Mariuszem Wróblem, dyrektorem Instytucji Filmowej Silesia Film

Jakie sfery w świecie kultury - Pana zdaniem - wymagają obecnie pilnej zmiany?

Świat kultury instytucjonalnej nieśpiesznie, ale zmienia się na lepsze. Niemniej, przydałaby mu się konkurencja w postaci jednostek prywatnych, które mogłyby wydajniej gospodarować powierzonym groszem publicznym i mieć wymierny interes w jak najlepszym wywiązywaniu się z misji instytucji. Wierzę, że takie podejście otworzyłoby szerzej oczy menedżerów na nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania w kulturze, marketingu i PR.

Gdzie znajduje się główna bariera dla dokonywania tych zmian?

Kultura to wdzięczny temat dla prasy, ale...

Rozmowa z Katarzyną Pachelską, redaktorką działu publicystyki "Dziennika Zachodniego" i dodatku "Będzie się działo"

Czy Dziennik Zachodni często pisze o kulturze, koncertach, spektaklach, wernisażach? Jakie znaczenie mają takie publikacje dla promocji imprez (wsparcia działań marketingowych) w regionie?

Piszemy często, ale pewnie dla organizatorów imprez - za rzadko;-) Dla każdego jego impreza jest najważniejsza, to się rozumie samo przez "się", ale niestety nasza gazeta nie jest z gumy, wszystkiego nie pomieści (za to Internet jest, ale o tym na końcu). O imprezach piszemy w naszym grzbiecie głównym, w piątkowym dodatku "Będzie się działo" oraz w tygodnikach powiatowych, których mamy ponad 30, również ukazujących się w piątki.

Sztuka nie tylko dla artystów

Rozmowa z Mają Długołęcką-Sarlej (Arket Badania Rynku)

Jaka jest rola badań marketingowych w pracy menedżera kultury odpowiedzialnego za marketing palcówki? Co by mu Pani doradziła w tym względzie?

Warunkiem tego, aby w ogóle mówić o badaniach rynku w kulturze jest rozstrzygnięcie "sztuka dla sztuki/artystów" czy też także "sztuka dla ludzi". Bez zgody na to, że sztuka ma być także dla ludzi, dla widowni, nie ma sensu mówić o badaniach. Badania rynku, dostarczając wiarygodnych informacji, są pomocne osobom które podejmują ważne decyzje. Zmniejszają ryzyko błędów, zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu.

Magiczna moc fotografii

Rozmowa z Marcinem Mazurowskim, fotografem

Czy fotografia ma istotnie magiczną moc łączenia ludzi?

Ma zarówno łączenia, jak i dzielenia. I czy jest to magiczna moc? Jeśli przyjąć, że magię wytwarzają ludzie pomiędzy sobą, to jak najbardziej tak.

Gdzie się ona przejawia, co musi zrobić fotograf, aby ją wyzwolić?

Pozwolić na to, czasem zachęcić. I to swoim przykładem. Choć są środowiska działające wedle ustalonych dawno temu norm społecznych.

Rozmawiał Wiesław Bełz (Konferencje w Domenie Silesia)

POBIERZ W PDF -->

Nie ma przeciwieństwa: pomysł czy metoda!

Rozmowa z Arturem Kurkiewiczem

Co Pana zdaniem w kulturze jest ważniejsze - pomysł czy metoda? Dlaczego?

Od lat propaguję holistyczne podejście do wszelkich przejawów aktywności. Dlatego liczy się zarówno pomysł jak i metoda. Jeżeli dodamy do tego skuteczną i precyzyjną realizację - to mamy gotowy przepis. Można jeszcze wstrząsnąć - mieszania raczej nie zalecam.

Jakie "rzeczy" w marketingu kultury są Pana zdaniem notorycznie niedoceniane?

Marketing kultury... wyjątkowo pojemne i bezkresne określenie:) Można jednak wskazać jeden wspólny element - wyobraźnię. Dlatego będę mówił, a raczej prezentował pomysły, których twórcy zostali w nią dobrze wyposażeni. Jestem przekonany, że te pomysły staną się źródłem inspiracji dla uczestników konferencji.

Praca menedżera marketingu w kulturze

Rozmowa z Dawidem Komudą

Czy w kulturze zauważa się zapotrzebowanie na doświadczonych menedżerów marketingu? Czy osoba o takich kwalifikacjach znajdzie szybko pracę?

Kultura to bardzo pojemne słowo. Odniosę się do funkcjonowania instytucji kultury. Powiem szczerze, że większość osób pracujących w działach tzw. marketingu czy biurach obsługi widowni to osoby, które w większości ukończyły studia filologiczne czy kierunek kulturoznawstwo. Bardzo rzadko można spotkać doświadczonych, wykształconych marketingowców, a zatrudnienie ich to za wysoki koszt dla niedofinansowanych placówek.

Marketing kultury - problem ogólnopolski

Rozmowa ze Sławomirem Czarneckim (koordynator Obserwatorium Kultury i Medialab, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku)

Czym zajmuje się Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku i jaki ma to związek z marketingiem?

Działamy na styku kultury i innych sfer życia miasta. Sprawy społeczne, przestrzeń publiczna, rozwój - to nas interesuje w kontekście inicjatyw kulturalnych. Tworzymy różnorodne projekty, a jako Obserwatorium Kultury badamy sektor kultury i o nim dyskutujemy. Szukamy nowej formuły działania instytucji kultury.

Prasa regionalna ostoją kultury w miastach aglomeracji!

Rozmowa z Piotrem Gabryszem, wieloletnim redaktorem naczelnym i dziennikarzem mediów lokalnych a później zastępcą prezydenta do spraw społecznych w Kędzierzynie-Koźlu

Przez wiele lat był Pan dziennikarzem prasy lokalnej i regionalnej. Jak często pojawiała się na Waszych łamach tematyka kulturalna? Czy Pana zdaniem informacje z Waszego pisma mają wpływ na promocję imprez kulturalnych w Kędzierzynie-Koźlu i okolicach?

Informacje się pojawiały i pojawiają dość często. Ma to znaczenie szczególnie dla wydarzeń mniejszych, kameralnych (małe koncerty, wystawy). Mniej jestem zadowolony jeżeli chodzi o poziom merytoryczny tych informacji.

W kulturze przechodzimy pewnego rodzaju rewolucję!

Rozmowa z Jerzym Szczerbińskim (Kreator Kultury)

Jakie założenia przyświecały powstaniu witryny "Kreator Kultury"?

Z jakichś powodów, liczna w Polsce grupa animatorów i osób zarządzających w kulturze nie została dotąd zauważona przez dużych wydawców. Nie było miejsca, gdzie można by się dowiedzieć co nowego dzieje się w tej sferze. A dzieje się wiele! Przechodzimy pewnego rodzaju rewolucję. Pojawiają się tematy i zagadnienia do tej pory utożsamiane wyłącznie z biznesem, na przykład: zarządzanie marką, budowa strategii rozwoju i strategii marketingowych, profesjonalne zarządzanie ludźmi, benchmarking, pakietowanie usług, pewnego rodzaju programy lojalnościowe itd.

Jakie tematy absorbują dziś środowisko kreatorów kultury - animatorów, menedżerów, twórców?

Formuła pikniku nie przeszkadza

Rozmowa z Łukaszem Wróblewskim

Na czym polega koncepcja rozwoju widowni. Czy istotnie widownię polskich placówek kultury trzeba "rozwijać"? W jakim zakresie?

Instytucje kultury w Polsce bardzo często przygotowują programy tylko dla małej części społeczeństwa, którą stanowią tradycyjni odbiorcy sztuki (tzw. elitarny model kultury). Uważając reklamę za negatywny aspekt społeczeństwa konsumenckiego, nie stosują narzędzi ani strategii marketingowych i w ten sposób zaprzepaszczają okazję na pozyskanie dla swoich programów nowej publiczności.

Cztery zasadnicze problemy...

Rozmowa z Tomaszem Szabelskim (Stowarzyszenie "Inicjatywa")

Czy można wskazać najważniejsze problemy dotyczące kultury instytucjonalnej w woj. śląskim?

Z naszych badań wynika, że są ich cztery: profesjonalizacja sektora, budowa publiczności, edukacja kulturalna i budowa dobrego system informacji kulturalnej. Najłatwiej jest powiedzieć o edukacji kulturalnej. Jej brak występuje już na poziomie podstawowym - w szkołach, przedszkolach, gimnazjach.

Co z systemem informacji?

Czy SALESmanago znajdzie zastosowanie w marketingu kultury?

Rozmowa z Markiem Stopką (Head of SALESmanago w firmie Benhauer)

Na czym polega przełomowość Waszego rozwiązania SALESmanago?

Do tej pory w Polsce nie mówiło się za bardzo o takich zagadnieniach jak cyfrowa mowa ciała (ang. digital body language) w kontekście rozpoznawania potrzeb potencjalnych klientów. Sądzę, że instytucje kulturalne, które tak samo jak klasyczne firmy mają główny cel - zainteresować właściwą ofertą potencjalnego odbiorcę mogą z tego rozwiązania z powodzeniem korzyści. My w sposób przystępny, także cenowo umożliwiamy korzystanie z technologii, która tak naprawdę za oceanem ewoluuje już od 10 lat, a w Polsce nie były dotąd znana.

Jakie (typowe) problemy działów marketingu (CRM), udaje się rozwiązać przy jego pomocy?

Norma ISO jest użyteczna do zarządzania państwem, kościołem i filharmonią!

Rozmowa z Krystyną Jarocką (laureatką konkursu Człowiek Jakości 2010)

Czy system zarządzania jakością oparty na normie ISO 9001 będzie użyteczny dla placówki kulturalnej (dom kultury, sala widowiskowa, kino, filharmonia)?

Oczywiście, że tak. Norma jest uniwersalna, opisuje wymagania przydatne do sprawnego funkcjonowania różnych organizacji, można ją zastosować zarówno do biznesu, co robi się najczęściej, ale można również do zarządzania państwem, kościołem, teatrem, domem kultury, filharmonią, salą widowiskową. To zależy tylko od wiedzy, doświadczenia, kreatywności i umiejętności odpowiedniego jej czytania. Ja znalazłam zastosowanie do zarządzania życiem i to w wielkim powodzeniem, polecam.

Jakie korzyści takie wdrożenie przyniesie zarządowi, zespołowi pracowniczemu, publiczności?

Badania marketingowe powinny być codziennością menedżera kultury

Rozmowa z Piotrem Dzikiem

Jaka jest rola badań marketingowych w pracy menedżera kultury odpowiedzialnego za marketing palcówki? Co by mu Pan doradził w tym względzie?

Zasadnicza. Działalność kulturalna, choćby dlatego, że pobiera się opłaty za bilety, jest formą do pewnych granic rynkową. A rynek to zaspakajanie potrzeb. Działanie "na instynkt" czasem się udaje, ale coraz rzadziej. I nie chodzi o zysk, w każdym razie nie tylko a o relacje społeczne. Każdy w kulturze powinien marzyć by w swej placówce zobaczyć tłumy.

Które badania są ważniejsze? Powszednie, nieduże, wyrywkowe, czy - znaczące, fundamentalne, robione okresowo, raz na pewien czas (np. raz na kwartał, pół roku)?

Witryna instytucji kultury - najczęstsze błędy

Rozmowa z Maciejem Wojciechowskim specjalistą ds. e-marketingu w Agencji Interaktywnej Arcymedia

Jakie są najczęstsze błędy witryn instytucji kultury? Czy można je jakoś skatalogować?

Niska użyteczność utrudniająca osiągnięcie celu witryny to jeden z największych błędów. Obserwując serwisy internetowe instytucji kultury, często mam wrażenie, że nie przeprowadzono analizy przedwdrożeniowej, nie wyznaczono celów witryny i narzędzi, które pozwolą te cele osiągnąć. Źle wybrano wykonawcę, a przede wszystkim nie zapytano użytkowników, co im się podoba, a co przeszkadza w przygotowanym dla nich serwisie. Wiele serwisów internetowych wydaje się być stworzonych "dla instytucji", a nie dla klientów.

Jakie tendencje można zaobserwować w dziedzinie budowy stron www?

Newsletter - cudowna broń marketingowca

Rozmowa z Adamem Synowcem

Jaką rolę - generalnie - spełnia newsletter internetowy - firmy/marki/instytucji rozsyłany do abonentów?

To najszybszy sposób dotarcia z informacjami o naszej działalności, które chcemy przekazać dużej grupie osób zainteresowanych i wprost do nich. Należy pamiętać, że dopiero w drugiej kolejności newsletter pełni rolę promocyjną i reklamową. Jeśli o tym zapomnimy odbiorca w reakcji obronnej przed zalewem reklam odrzuci nasz newsletter nawet go nie przeglądając. I nazwie go spamem.

Jakieś obserwacje związane z tą sferą?

Imprezy kulturalne promuje się jak 20-30 lat temu

Rozmowa z Wiesławem Bełzem (Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury)

Jak ludzie zawodowo zajmujący się marketingiem postrzegają działania śląskich placówek kulturalnych w obszarze promocji i PR?

Przyglądając się imprezom odbywającym się w naszym regionie, doszedłem do wniosku, że dziś, w roku 2013, imprezy promuje się, mniej więcej tak jak 20-30 lat temu. Obowiązkowe działania to akcja plakatowa (billboardowa) i umiarkowany PR w prasie regionu (jakże dzisiaj osłabłej), do tego nieśmiałe (nadal!) wykorzystywanie narzędzi internetowych.

Patronaty

Patronat honorowy
Patronat medialny

O nas

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury powstało w 2011 roku.
....zdecydowaliśmy się powołać do życia stowarzyszenie.
Jest to organizacja osób pełniących w kulturze funkcje zarządcze, postrzegających świat w kategoriach zadaniowych, których chlebem powszednim
jest działanie i organizacja pracy innych.

Kontakt

Stowarzyszenie Menadżerowie Kultury
ul. PCK 10/1
40-057 Katowice
tel. 32 7000-313
menedzerowie@kultury.org.pl